Visi dan Misi

Koperasi Kakitangan Maktab Koperasi Malaysia Berhad (KoopMKM)

Di dalam mengharungi dunia internet tanpa sempadan masa kini, KoopMKM Berhad telah memperkukuhkan lagi Visi dan Misi penubuhan agar ianya kekal relevan dengan aktiviti dan operasi yang dilaksanakan.

Melalui Bengkel Pelan Strategik KoopMKM Berhad 2020 – 2024 yang telah di adakan pada 19 September 2020, telah berjaya menghasilkan penambahbaikan Visi dan Misi baharu KoopMKM Berhad yang lebih dinamik dan Lestari untuk memenuhi keperluan Anggota dan Pelanggan.

skyscraper, singapore, sky

VISI & MISI KOOPMKM BERHAD

Visi

Koperasi Yang Dinamik Dan Lestari.

Misi

Menawarkan Perkhidmatan Berkualiti dan Berinovasi yang Memenuhi Keperluan Anggota dan Pelanggan.

Menjadi Koperasi Yang Dinamik Dan Lestari.

Menawarkan Perkhidmatan Berkualiti dan Berinovasi yang Memenuhi Keperluan Anggota dan Pelanggan.

VISI

MISI

Scroll to Top
Scroll to Top