SEJARAH PENUBUHAN

Latar Belakang

Koperasi Kakitangan Maktab Koperasi Malaysia Berhad atau lebih dikenali dengan KOOP MKM telah ditubuhkan pada 16/05/1987 di bawah Akta Koperasi 1993 dengan pengerusi pertama iaitu Allahyarham Ybhg. Datuk Ahmad Ghazi Abdul Hamid, mantan Pengarah MKM.

Keanggotaanya sehingga kini adalah seramai 327 orang. Anggota koperasi ini terdiri daripada kakitangan Institut Koperasi Malaysia (IKMa), ahli keluarga kakitangan dan pesara IKMa.

Matlamat penubuhan adalah untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya selaras dengan prinsip koperasi. Sementara tujuan koperasi ini ditubuhkan adalah untuk menyediakan kemudahan kepenggunaan kepada anggota.

Matlamat penubuhan adalah untuk meningkatkan sosio ekonomi dan kebajikan anggotanya selaras dengan prinsip koperasi .

16 Mei 1987

Awal Penubuhan

Koperasi Kakitangan Maktab Kerjasama Malaysia Berhad

1987

26 Sept 2016

Pertukaran Nama

Koperasi Kakitangan Maktab Koperasi Malaysia Berhad

2016

Fungsi Perkhidmatan

Beralih aktiviti daripada Fungsi Pengguna kepada Fungsi Perkhidmatan

2019

Koperasi Digital

Mengorak langkah sebagai koperasi digital untuk mempromosi kan semua produk dan perkhidmatan secara online

2020

Proses Pertukaran Nama

KoopMKM yang telah berusia 34 tahun sedang menjalani proses pertukaran nama daripada Koperasi Kerjasama Maktab Malaysia Berhad kepada Koperasi Kakitangan Maktab Koperasi Malaysia Berhad (KoopMKM) sejajar dengan perubahan nama MKM kepada IKM

2021

Pertukaran Nama Baharu

Setelah berusia 35 tahun Koperasi Institut Koperasi Malaysia Berhad (KoopMKM) telah menukar nama kepada Koperasi Warga Institut Koperasi Malaysia Berhad (KoIKMa) sejajar perubahan akronim IKM kepada IKMa

2022 - SEKARANG

Scroll to Top
Scroll to Top